Tư vấn pháp luật tố tụng hành chính:

Tư vấn trình tự thủ tục, điều kiện khởi kiện, đối tượng, thẩm quyền, thời hiệu khởi kiện liên quan đến vụ án hành chính. Phân tích và đưa ra các giải pháp pháp lý để giải quyết các quyết định hành chính, hành vi hành chính cho người khởi kiện và người bị kiện liên quan đến các lĩnh vực:

Đất Đai, Sở hữu trí tuệ, Hải quan, Thuế, Môi trường, Nông sản, Lâm sản, Xử lý vi phạm hành chính và các lĩnh vực khác liên quan đến quyết định hành chính và hành vi hành chính. ING đưa ra hướng tư vấn bào chữa cho người khởi kiện, người bị kiện và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án hành chính trên cơ sở quy định của pháp luật, giúp các đương sự thu thập các tài liệu, thông tin chứng cứ để chứng minh làm rõ sự thật khách quan trên cơ sở và căn cứ pháp luật.